Home » Билиш жараёнларининг ўсиши

Билиш жараёнларининг ўсиши

Ўсмирнинг қизиқишлари ортади, билиш фаолияти мактаб программасидан ташқаригачиқади.Ўсмирнинг тафаккурида танқидийлик, мустақиллик ҳосил бўлади. Ўсмирнинг юз-юзаки англаш сифати ўзгаради.

Ўсмирнинг ўзи ҳақида ўйлаши,ўзини бошқалар билан таққослаш,ўсмирлик даврининг хусусиятларидандир. Ўсмирлар ўз камчиликлари устида ўйлайдилар, ўзидан қониқмаслик ҳисси пайдо бўлади.

Тарбияси қийин ўсмирларни бир неча шартли гурухга ажратиш мумкин булар:

орсиз, субутсиз ўсмирлар;

мустаққил фикрга эга бўлмаганлар;

шахсий талаб ва эҳтиёжларини қондириш учун қонунбузарлик йўлига кирган ўсмирлар.

Тарбияси қийин ўсмирларни юзага келтирувчи сабаблар қуйидагилар:

шахснинг биологик камчиликлари;

психик ривожланишдаги камчиликлар;

Юклаб олиш

https://www.caviarbase.com http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags replica handbags hermes replica replica bags replica handbags replica hermes https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://nwaedd.org replica hermes hermes replica hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com yeti cups cheap yeti cups